Ταυτότητα

Η πρωτοβουλια Γυναίκα και Υγεία είναι ένας Mη Κυβερνητικός Οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο των δικαιωμάτων της Γυναίκας.

Ειδικότερα καταπιάνεται με θέματα υγείας

  • Παρέχει συμβουλευτική και αναλαμβάνει δράσεις για την προστασία της υγείας των γυναικών
  • Διενεργεί έρευνες και παρεμβάσεις αναφορικά με παραμέτρους υγείας
  • Συμμετέχει στο Lobby γυναικών Ευρώπης

Ιδρύθηκε το 2001

Δράσεις

  • Παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες για θέματα υγείας γυναικών
  • Δράσεις για το περιβάλλον
  • Διενέργεια Μελετών και Ερευνών - Τεκμηρίωση πάνω στη διάσταση του φύλου


Περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά αναζητήστε με χρήση των παρακάτω όρων:

Emergency contraception (Επείγουσα αντισύλληψη)
Post - coital contraception (Έκτακτη αντισύλληψη, αντισύλληψη μετά τη συνουσία)

ή στο IPPF.